Vi hjelper deg i mål med energioppgraderingen
- se stegene under og kvalifiser til Enova-støtte.

Bestill en energisjekk her

Bestill
1. Befaring med energikartlegging

Steg 1 er å foreta en befaring av boligen for å kartlegge de ulike bygningsdelenes alder, spesifikasjoner, isolasjonsevne m.m. Boligens areal måles og legges til grunn. Om du ønsker termografering ordner vi det.

2. Energiberegninger

Etter befaringen gjøres en analyse av boligens varmetap og estimerte energibruk. Her får vi tallfestet boligens faktiske energitilstand, noe som danner grunnlag for hvilke tiltak som er aktuelle for boligen.

3. Kartlegging av tiltak

Vi kartlegger nå hvilke energitiltak som må gjøres i boligen. Tiltakene kan gjerne baseres på boligeiers egne ønsker, men angir et minimumsnivå av hvilke tiltak som må gjøres for å kvalifisere til Enova-støtte.

4. Tiltaksrapport for Enova-støtte

Du mottar en tiltaksrapport med en enkel oversikt og beskrivelse av aktuell tiltak for boligen. Rapporten inneholder også boligens energimerke, før og etter foreslåtte tiltak.

5. Tilstand etter utførte tiltak

 

Etter at du har utført energitiltak, lages en rapport som viser boligens nye energitilstand. Rapporten legges til grunn for hvilket nivå av Enova-støtte som oppnås.

 

Du kan lese mer om ordningen her:
Link til Enova (åpnes i eget vindu i nettleseren din)

6. Energioppgradering

Du er i mål med energioppgraderingen og har nå fått en klimavennlig bolig som er godt rustet for fremtiden. Heretter kan du se frem til lavere strømutgifter.